One Miami Church

Chalè Kreyòl


Majorite Ayisyen ki kite Ayiti se Florida yo vini, gen plis ke 280,000 Ayisyen k ap viv nan Florida. 
Gwoup “Chalè Kreyòl 🇭🇹 la gen plizyè aktivite an Kreyòl pou ede tout moun ki pale Kreyòl ak fanmi yo gen yon relasyon pi sere avèk Bondye.
Directions

Powered by GDN Web Media
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram